Jdi na obsah Jdi na menu
 


Malá stať o Chudobínu a Korouhvici

19. 1. 2007

Stať o zatopených obcích Chudobín a Korouhvice

Korouhvice (455m) – její název prý vznikl díky délce vesnice, která prý připomínala korouhev (údaj: Hynek Jurman – Bystřicko, str. 99). V roce 1349 je i s Chlumem jmenována mezi zbožím, na němž nechala Klára, manželka Vznaty z Tasova, zapsat úrok svým a Vznatovým dětem. Brzy ale obě vsi připadly Pernštejnům, ve 2. polovině 16. století přešly i se zbožím louckým ke zboží kunštátskému.

     V Korouhvici býval v provozu mlýn. V roce 1947 se začalo se stavbou vírské nádrže a roku 1958 byla téměř celá osada zatopena. O rok dříve totiž vyrostly na kraji přehrady 4 domky, které tvoří dnešní Korouhvici.

 

Chudobín – první písemná zmínka pochází patrně z roku 1386.

     Jaký vůbec byl Chudobín před zmizením? I na speciálních mapách to byla jen malá skvrna a jméno. V místopisu Markrabství Moravského z roku 1898 je Chudobín osadou Dalečína, vykazující 18 domů a 144 Čechů, sousedící osada Hamry má pouhé 2 domy a 28 Čechů. Až do doby zatopení se tedy Chudobín příliš nezvětšil – i s Hamry měl 22 domů a kolem jednoho sta stálých obyvatel. Možná je vhodné říci, že jméno obce pozůstalé z dávných staletí – Chudobín – před zatopením již ne zcela odpovídalo. Obyvatelé se stejně jako v celém okolí živili zemědělstvím, prací v lese, řemesly, dokonce v Hamrech byla prosperující přádelna Jaroškova. A stále více se uplatňoval – zejména na pohlednicích – Chudobín jako Českomoravské Švýcarsko. Romantické údolí Svratky kolem Chudobína procházeli a zastavovali se v místním pohostinství nejen turisté, ale vesnice a krása krajiny upoutala některé návštěvníky natolik, že se sem pravidelně vraceli ať již v létě nebo v zimě (z projevu Ing.Hudce při otevření výstavy v Dalečíně 17.7.2003).

     V 17. století nastal rozvoj železářství a po celém toku řeky Svratky se budovaly hamry. Nejinak tomu bylo i v Chudobíně. I tady v 17. století stál hamr. A v rozmezí od 1. 7. 1832 do 30. 6. 1842 jej měl pronajatý hutní mistr Ignác Částka.

     Tak jako Korouhvice i Chudobín zanikl v roce 1958 při napouštění Vírské přehrady.